Andre aktivitetar

Her finn du ei oversikt oversikt over tidlegare aktivitetar arrangert av faggruppe for informasjonssikkerheit og personsvern

Webinar med KS om erfaringar frå Østre Toten

Digi Vestland arrangerte eit webinar saman med KS om erfaringar frå Østre Toten 8. april 2021.

Webinar: Personvern og informasjonstryggleik

Faggruppa inviterte til eit webinar om informasjonstryggleik og personvern 3. februar 2021. Sjå presentasjon og innkalling via lenke under.

Webinar: Personvern og informasjonstryggleik

Faggruppa inviterte til eit webinar om informasjonstryggleik og personvern 9. september 2020. Sjå agenda via lenke under.

Sist oppdatert: 5. november 2021